خدمات

  • خانه
  • خدمات
  • نصب و تعمیرات تخصصی انواع پکیج زمینی و دیواری و مبدل

نصب و تعمیرات تخصصی انواع پکیج زمینی و دیواری و مبدل

نصب و تعمیرات تخصصی انواع پکیج ها

نصب و تعمیرات تخصصی انواع پکیج زمینی و دیواری و مبدل

پکیج نیز مانند هر وسیله‌ای، بعد از مدتی ممکن است دچار خرابی و اختلال گردد. این مشکلات می‌تواند مربوط به شنیدن صداهای غیر عادی از پکیج، نشت آب و یا کاهش دما و فشار آب باشد. برای پیشگیری و یا رفع این مشکلات بهتر است زمانی خاص را برای سرویس و تعمیر پکیج در نظر بگیرید بطور معمول هر دستگاه باید هرسال یکبار توسط افراد ماهر و متخصص سرویس شود تا از مخارج سنگین احتمالی اجتناب گردد