تعمیر برد پکیج دیواری

پکیج ها هم دارای برد هستند و این قطعه تاثیر بسزایی در کیفیت عملکردی دستگاه دارد. بیشتر بدانید